Qui sóm


L’APM neix l’any 2012 com a entitat independent arrelada a la nostra comarca a partir de la delegació comarcal de l’Associació Catalana del Parkinson, que venia funcionant al Maresme des de 1995. L’APM sorgeix de l’impuls generat per la necessitat d’interrelacionar molt estretament els malalts, els familiars, els professionals mèdics i les diverses administracions del territori.

És una Entitat de caràcter social sense ànim de lucre (Reg. d’Associacions de la Generalitat de Catalunya: núm. 48617) regida per uns Estatuts i amb una Junta de mínim 3 membres renovables cada 4 anys que té la seu en les dependències de la Fundació Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró.

Objectius

  • Donar a conèixer l’Associació a la societat en general i als malalts de Parkinsoni als seus familiars en particular
  • Estendre el coneixement entre la població de tot allò relacionat amb la malaltia de Parkinson.
  • Oferir activitats i teràpies dirigides a millorar la qualitat de vida dels afectats.

Junta

President: Sr. Marià Pradell i Londres

Secretari: Sr. Miquel Iriarte Canosa

Tresorer: Sr. Albert Palaudàries Isac

(data nomenaments: 6/7/2023, amb vigència fins al 20/5/2028)

(cap persona de la Junta té assignada retribució econòmica)

Este sitio web utiliza cookies. Al continuar utilizando este sitio, usted acepta nuestro uso de cookies.