Estudi “Parkinson&COVID”

La fundació “Curemos el Parkinson” conjuntament amb l'”Observatorio de la FEP” i la “Sociedad Española de Neurología” van presentar el dia 7 d’octubre en un Webinar (seminari telemàtic) els resultats de l’estudi Parkinson & COVID”. L’estudi va enquestar durant els mesos de maig, juny i juliol a 570 persones amb de M. de Parkinson per valorar l’impacte de la situació de confinament i aïllament social provocada per la COVID-19. També hi ha dades sobre com es van veure afectades les entitats i associacions relacionades amb la M. de Parkinson.

La “Federación Española de Párkinson” (FEP) destaca la necessitat de reforçar la coordinació asistencial per l’atenció a las persones amb Párkinson en situació de confinament per la COVID-19

La notícia és de la revista d’informació mèdica-farmacològica Vademecum. També trobareu en el blog de Vademecum enllaços a altres activitats i notícies sobre la M. de Parkinson.