Poden les vitamines C i E reduir el risc de patir la Malaltia de Parkinson?

Un estudi fet a Suècia amb un seguiment de 147.096 persones mirant els hàbits alimentaris i l’aparició de Malaltia de Parkinson (MP) suggereix que una dieta rica amb vitamina C i E pot disminuir el risc de desenvolupar-la. Tant l’ingesta de vitamina C com la E han mostrat aquest possible efecte beneficiós i si s’associen les dues encara els seu efecte és superior. No són estudis concluents però els autors creuen raonable que en l’alimentació estiguin presents aliments que ens aportin aquestes vitamines.

Teniu aquí les taules d’aliments rics en vitamina C i E (del llibre “Suplements dietètics” de Pamela Mason, Ed Pharma Editores)

Article comentari en anglès de la publicació original:

Does-Vitamin-Intake-Reduce-the-Risk-for-Parkinson-Disease