La vitamina B12 pot protegir de patir malaltia de Parkinson?

En una recent comunicació en el International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders (MDS) de 2022 investigadors de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, Boston, Massachusetts, han trobat un probable efecte protector de la Vitamina B12 que retardaria el desenvolupament de Malaltia de Parkinson (MP).

L’estudi s’ha fet amb dades de més de 80.000 dones i prop de 50.000 homes seguits durant uns 30 anys. Troben una relació de protecció en aquelles persones que han portat una alta ingesta de vitamina B12 en la dieta o en suplements vitamínics.

Adjuntem aquí un resum de la comunicació

La-Vitamina-B12-pot-prevenir-la-Malaltia-de-Parkinson-